Müşteri Hizmet Sözleşmesi

MADDE 1- Sözleşmenin Tarafları

Bir tarafta;

ESA GLOBAL İÇ VE DIŞ TİC. AŞ.

GÜLBAHAR MAHALLESİ AVNİ DİLLİGİL SOKAK ÇELİK İŞ MERKEZİ NO:11 KAT:3 DAİRE:12 ŞİŞLİ/İSTANBUL

Ticaret Sicil No: 92489-5

Diğer tarafta;

Danışmanlık ve/veya aracılık hizmetinden yararlanan (HİZMET ALAN)

1.1- Yukarıda belirtilen taraflar arasında aşağıdaki şartlarla iş bu aracılık ve/veya danışmanlık hizmeti sözleşmesi tanzim edilerek onaylanmıştır.

MADDE 2- Tanımlar

2.1- Sözleşmenin taraflarından VİZE OFİSİ (ESA GLOBAL İÇ VE DIŞ TİC. AŞ.) , bu sözleşmede aracılık ve/veya danışmanlık faaliyetine yönelik olarak hizmet alan müşteriye hizmet sunan firmayı; diğer taraf ise, danışmanlık ve/veya aracılık hizmetinden yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir.

2.2- İş bu sözleşmede VİZE OFİSİ (ESA GLOBAL İÇ VE DIŞ TİC. AŞ.) , aracılık ve/veya danışmanlık hizmetinden yararlanan gerçek veya tüzel kişi ise HİZMET ALAN ifadeleriyle adlandırılacaktır.

MADDE 3- Sözleşmenin Konusu

İş bu sözleşmenin konusunu;

3.1- ŞİRKET’in HİZMET ALAN’a, taraflarca iş bu sözleşmede belirlenen ücret karşılığında,

– İlgili ülkenin Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu ve yetkililerine vize , pasaport ve diğer belgelerin işlemleri için talepte bulunmak isteyen kişilere süreçler hakkında bilgilendirme ile izlemeleri gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmeti vermesi,

– Bununla beraber bu kişilerin vize, pasaport ve belge işlemleri kapsamında doldurmaları gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili ülkenin Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu ve yetkililerine başvuru için randevu alınması hizmetlerini de vermesi, iş bu hizmetin şartları ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi, oluşturmaktadır.

MADDE 4- Tarafların Hak ve Yükümlülükleri ile Sözleşmenin Kapsamı

4.1- ŞİRKET; HİZMET ALAN’ın talebi doğrultusunda ilgili ülkenin Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu ve yetkilileri nezdinde yapılacak olan vize, pasaport ve diğer belge işlemleri başvurularına ilişkin olarak bu süreçte izlemeleri gereken aşamaların neler olduğu, bu süreçte hangi usul ve esaslara uyulması gerektiği konusunda bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

4.2- HİZMET ALAN; danışmanlık hizmeti alınmasından sonra İlgili ülkenin Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu ve yetkilileri nezdinde yapılacak olan başvuruyu bizzat kendisi veya vekili(istisnai durumlar geçerli) aracılığıyla yapabileceği gibi, HİZMET ALAN tarafından ŞİRKET’e yönelik talepte bulunulması halinde; HİZMET ALAN adına ilgili ülkeye vize  alınması amacıyla yapılacak olan başvuru, bizzat ŞİRKET tarafından da yapılabilir. Bu aşamada ŞİRKET; HİZMET ALAN’ın vize başvuru kapsamında doldurması gerekli olan formların hazırlanıp, tasnif edilerek İlgili ülkenin Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu ve yetkililerine randevu alınması hizmetini de sunmaktadır.

4.3- ŞİRKET tarafından HİZMET ALAN’a sunulan danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri karşılığında HİZMET ALAN tarafından, taraflar arasında belirlenen danışmanlık hizmeti ücreti ödenecektir. Söz konusu danışmanlık hizmeti ücretinin ödenmesi, hizmet sözleşmesinin HİZMET ALAN tarafından onaylanmasından sonra ŞİRKET tarafından belirtilen ve HİZMET ALAN’a bildirilen ödeme yöntemleriyle yapılacaktır. ŞİRKET tarafından ödemenin banka havalesi, EFT, Web Pos 3D Ödeme veya elden nakit olarak alınması üzerine ödemeye ilişkin fatura, makbuz vb. her türlü belge gecikmeksizin HİZMET ALAN’a verilecektir/ ulaştırılacaktır.

4.4- HİZMET ALAN tarafından iş bu danışmanlık ve/ veya aracılık sözleşmesi onaylanmadığı takdirde taraflar arasında sözleşme kurulmuş olmayacağından HİZMET ALAN tarafından ŞİRKET’e yönelik hiçbir talep kabul edilmeyecektir.

4.5- İş bu sözleşme metni HİZMET ALAN tarafından onaylanmadan ŞİRKET, HİZMET ALAN’dan hiçbir ücret talep edemeyecektir. Hizmet sözleşmesi ilişkisi kurulmadan ŞİRKET hiçbir şekilde HİZMET ALAN’dan ücret talep edemez, ödenen ücret de bu durumda ŞİRKET tarafından kabul edilemez. Taraflar arasında hizmet akdi ilişkisi kurulmadan ŞİRKET lehine HİZMET ALAN tarafından herhangi bir nedenle ücret ödemesi yapıldığı takdirde, ödemenin ŞİRKET tarafından tespiti halinde gecikmeksizin HİZMET ALAN’a yaptığı ödeme iade edilecektir.

4.6-HİZMET ALAN tarafından iş bu sözleşmenin onaylanması işlemi https://www.gocmenvizesi.com web sitesi üzerinden onaylanarak gerçekleştirilecektir. HİZMET ALAN tarafından onaylama işleminin yapılmasıyla taraflar arasında danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti sözleşmesi akdedilmiş olacaktır. Onaylama işleminin gerçekleşmesi ile danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti sözleşmesine ilişkin ücret muaccel hale gelmektedir.

4.7- ŞİRKET’in faaliyet alanı İlgili ülkenin Büyükelçilik/Başkonsolosluk/Konsolosluk işlemlerine ilişkin danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri ile sınırlı olup, hiçbir şekilde doğrudan vize, pasaport ve diğer belge başvurularını değerlendirme, kabul etme, reddetme, izin verme şeklinde yetkileri bulunmamaktadır. ŞİRKET; İlgili ülkenin Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu ve yetkililerinin veya herhangi resmi bir kurumun bir yan kuruluşu statüsünde olmayıp, devletin resmi organları tarafından kurulan bir devlet kurumu niteliğinde değildir.

4.8- ŞİRKET; bulunduğu ülkedeki kanun ve yönetmeliklere göre kayıtlı, operasyonel ticari hizmet veren ve aynı zamanda İlgili ülkenin Büyükelçilik/Başkonsolosluk/Konsolosluk işlemlerine ilişkin danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri veren sorumlu hizmet kuruluşudur. ŞİRKET tarafından; HİZMET ALAN’a yönelik olarak sunulan aracılık ve/ veya danışmanlık hizmetlerinin karşılığı olarak talep edilen aracılık ve/ veya danışmanlık hizmet ücreti haricinde hiçbir şekilde ek ödeme talep edilemez.

MADDE 5- Sözleşmenin Süresi ve Sorumluluk

5.1- Sözleşme; HİZMET ALAN tarafından ŞİRKET’e ait https://www.gocmenvizesi.com/ web sitesi üzerinden sözleşme metninin onaylanması ile kurulur. HİZMET ALAN tarafından sözleşmeye ilişkin aracılık ve/ veya danışmanlık hizmeti ücretinin, ŞİRKET’e ödenmesi anına kadar ŞİRKET; herhangi bir aracılık ve/ veya danışmanlık hizmeti yürütemez. Bu amaçla HİZMET ALAN tarafından ödemenin banka havalesi yoluyla, EFT yoluyla veya elden nakit olarak ŞİRKET merkezine yapılması anına kadar, ŞİRKET tarafından danışmanlık, form tasnifi ve randevu almak başta olmak üzere hiçbir işlem yapılamaz.

5.2- HİZMET ALAN tarafından ŞİRKET’e ait https://www.gocmenvizesi.com/ web sitesi üzerinden sözleşme metninin onaylandıktan sonra akdin kurulmasının ardından ödeme yapılması halinde; ŞİRKET ödemenin alındığı tarih itibariyle, danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetini yerine getirme yükümlülüğü altına girer.

5.3- ŞİRKET tarafından; İlgili ülkenin Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu ve yetkilileri nezdinde yapacağı vize pasaport ve diğer belge başvurularında izlemesi gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmetinin verilmesi ve bununla beraber HİZMET ALAN’ın vize pasaport ve diğer belge başvuruları kapsamında doldurması gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerinin vermesiyle ŞİRKET’in danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetine ilişkin tüm yükümlülüğü sona erer.

5.4- ŞİRKET tarafından iş bu sözleşmede belirtilen şekilde , taraflarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak danışmanlık ve / veya aracılık hizmetlerinin yerine getirildiği halde, HİZMET ALAN’a İlgili ülkenin Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu tarafından vize, pasaport ve diğer belgelerin verilmemesi, başvurunun reddedilmesi vb. tüm haller başta olmak üzere HİZMET ALAN’ın amacına ulaşamadığı tüm hallerde ŞİRKET, HİZMET ALAN tarafından kendisine ödenen danışmanlık ve/ veya aracılık hizmeti ücretini iade etmekle yükümlü değildir.

5.5- ŞİRKET’in iş bu sözleşmeden doğan sorumluluğu; HİZMET ALAN tarafından ŞİRKET’e ait https://www.gocmenvizesi.com/  web sitesi üzerinden sözleşme metninin onaylanması anından itibaren başlayıp, ŞİRKET’in HİZMET ALAN’ın vize, pasaport ve diğer belge işlemleri kapsamında doldurması gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerinin verilmesi anına kadar olan süreyi kapsamaktadır. ŞİRKET tarafından randevunun alınmasından itibaren; HİZMET ALAN tarafından 3. Kişiler ile gerçekleştirilecek işlemlerin, ŞİRKET açısından herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

MADDE 6- Ücret

6.1- ŞİRKET tarafından HİZMET ALAN’ın menfaatine uygun olarak; İlgili ülkenin Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu/Konsolosluğu ve yetkilileri nezdinde yapacağı vize, pasaport ve diğer belge işlemlerinde izlemesi gereken prosedür ve gerekli belgelerin neler olduğu hususunda danışmanlık hizmeti vermesi ve bununla beraber HİZMET ALAN’ın vize, pasaport ve diğer belge işlemleri kapsamında doldurması gereken formların hazırlanıp tasnif edilerek ilgili kurumdan randevu alınması hizmetlerini vermesi karşılığında; HİZMET ALAN tarafından ŞİRKET’ e ait olan banka hesaplarından herhangi bir banka hesabına başvurulan vize çeşidi için danışmanlık ve/ veya aracılık hizmet ücreti ödenecektir. ŞİRKET; danışmanlık ve/ veya aracılık hizmet ücretinin tek taraflı olarak azaltması ve arttırılması hakkını saklı tutar. Çeviri bedeli, form doldurma ücreti ek olarak dilekçe yazma bedelleri ek olarak eklenmeyecektir.

6.2- HİZMET ALAN tarafından ödemenin nakit olarak yapılmasının ŞİRKET’ten talep edilmesi halinde ödeme; HİZMET ALAN tarafından ŞİRKET’in GÜLBAHAR MAHALLESİ AVNİ DİLLİGİL SOKAK ÇELİK İŞ MERKEZİ NO:11 KAT:3 DAİRE:12 ŞİŞLİ/İSTANBUL adresine bizzat müracaat edilerek yapılır. Ödeme nakit olarak ŞİRKET genel müdürüne, genel müdüre yapılamaması halinde genel müdür yardımcısına, bu halde de yapılamaması halinde ŞİRKET merkez binasında çalışan daimi çalışanlardan birine makbuz karşılığında yapılır. Ödemenin ŞİRKET tarafından elden nakit olarak alınması halinde ŞİRKET tarafından HİZMET ALAN’a makbuz veya bu amaca uygun bir belge düzenlenmesi zorunludur. Makbuz karşılığında ödemenin elden nakit olarak alınması halinde; ŞİRKET tarafından HİZMET ALAN’ın hak ve menfaatlerine uygun olarak danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetleri gecikmeksizin yerine getirilir.

MADDE 7- Sözleşmenin Feshi

7.1- İş bu sözleşmenin; HİZMET ALAN tarafından, ŞİRKET’e ait olan https://www.gocmenvizesi.com/ web sitesi üzerinden onaylanarak kurulmasından sonra HİZMET ALAN tarafından feshi halinde, fesih öncesinde ŞİRKET tarafından danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetlerinin gerçekleştirilmesinden kaynaklı olarak yapılan hizmetin bedeli hiçbir şekilde HİZMET ALAN tarafından istenemez.

7.2- İş bu sözleşmenin ŞİRKET tarafından, HİZMET ALAN’ın ŞİRKET’e ait https://www.gocmenvizesi.com/  web sitesi üzerinden sözleşmenin onaylanması ile yürürlüğe girmesinden sonra ŞİRKET tarafından feshi halinde, ŞİRKET, HİZMET ALAN tarafından fesih anına kadar yapılan tüm ödemeleri ödeme tarihine kadar işlemiş ve işleyecek olan yasal faiziyle birlikte HİZMET ALAN’a gecikmeksizin iade etmek zorundadır.

MADDE 8- Tebligat

8.1- Aksi belirtilmedikçe, iş bu sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, yazılı olarak ve elden teslim sureti ile veya iadeli taahhütlü posta (ön ödemeli) veya uluslararası tanınmış bir kurye (günlük dağıtım yapan) servisi ile tarafların yukarıda belirtilmekte olan adreslerine veya tarafların bu amaçla diğerine yazılı bir ihbar ile bildireceği diğer bir adrese gönderilecektir.

8.2- Taraflar yukarıda belirtilen adreslerinin kanuni tebligat adresleri olduğunu, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikleri karşı tarafa derhal yazılı olarak bildirmeyi, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligat ve bildirimlerin hukuken geçerli bir tebligatın tüm hüküm ve sonuçlarını doğuracağını kabul ederler.

MADDE 9- Yetkili Mahkeme

9.1- İş bu sözleşmeden doğan ve doğacak olan her türlü hukuki uyuşmazlık ve ihtilafın çözümüne ilişkin taraflar İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin yetkili olduğunu beyan ve kabul ederler.

MADDE 10- Yürürlük

10.1- İş bu sözleşme; ŞİRKET’e ait olan https://www.gocmenvizesi.com/ web adresinde yer alan sözleşme metninin HİZMET ALAN tarafından kabul edilip, onaylandığını bildirmesiyle, onaylama işleminin HİZMET ALAN tarafından gerçekleştirilmesiyle yürürlüğe girer. HİZMET ALAN; onaylama işlemi ile birlikte ŞİRKET tarafından danışmanlık ve/ veya aracılık hizmetlerinin iş bu sözleşmede yer alan usul ve esaslara göre gerçekleştirileceğini kabul ve beyan eder