İptal, İade Ve Cayma Hakkı Hakkında Bilgilendirme

1- GENEL BİLGİLENDİRME

 • 1.1 ESA GLOBAL A.Ş. (“ESA GLOBAL”) ürün veya hizmet  satın almanız halinde, ESA GLOBAL tarafından alıcı taraf olan sizlere (bundan böyle “Alıcı” olarak anılacaktır)  sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış/hizmet sözleşmesini okumuş ve kabul etmiş sayılırsınız.
 • Kurulan satış/hizmet sözleşmesi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 29188 Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.
 • ESA GLOBAL, Alıcı sıfatındaki siz değerli müşterilerin, önemli hukuki konularda bilgi sahibi olmanızı sağlayarak, haklarınızı ve elektronik sözleşmelerden doğan yükümlülüklerinizi açık bir şekilde bilgilendirerek kanuni yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlamaktadır.

 

2- CAYMA HAKKI

 

 • Alıcı, satın aldığı hizmeti satın aldığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, ESA GLOBAL’a aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Ancak satış sözleşmesine konu olan ürün veya hizmetlerin cayma hakkının istisnasını oluşturan ürün veya hizmetlerden olmaması durumunda Alıcı cayma hakkını kullanabilecektir.

 

 • Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının Alıcı tarafından açılmış olması halinde iadesi ilgili mevzuat gereği mümkün değildir.
  Ayrıca cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma
  hakkının kullanılması da ilgili yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

 • ESA GLOBAL’in sağlamış olduğu online başvuru danışmanlığı hizmetlerinin cayma hakkının istisnasını oluşturan hizmetler
  olduğu göz önüne alındığında, Alıcı cayma hakkını ancak bu hizmetlerden yararlanmamak koşuluyla 14 (ondört) gün içinde kullanabilecektir. 14 (ondört) günü geçen veya hizmetin kullanıldığı durumlarda Alıcı, ESA GLOBAL’e karşı cayma hakkı talebinde bulunamayacaktır.

 

 • Alıcı, satın aldığı eğer bir hizmet ise, bu 14 (ondört) günlük süre sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanmış olan hizmete ilişkin sözleşmelerde cayma hakkı kullanılamaz.
 • Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde ESA GLOBAL’e iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün burada düzenlenen “Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.
 • 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen hizmet faturası, (iade edilmek istenen hizmetin faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)

 

 • İade formu, iade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.
 • ESA GLOBAL, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür.

 

 • Cayma hakkının kullanılması nedeniyle ESA GLOBAL tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
 • Alıcı, ödeme işlemlerini  kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini Alıcı’dan talep edebilir ve her koşulda Alıcı’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı ESA GLOBAL’ın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.
 • Alıcı, banka havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, ödemesini ________________ hesabımıza Türk Lirası (TL) olarak yapabilir.

 

 • Alıcı, sitemiz üzerinden kredi kartları ile, her türlü kredi kartımıza online tek ödeme ya da online taksit imkânlarından yararlanabilir. Online ödemelerde sipariş sonunda Alıcı’nın kredi kartından tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

3- İPTAL VE İADE

 • Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmaktadır. Hizmetin satın alınmasıyla ifa süreci başlamış olacaktır. Bu kapsamda  hizmet ancak sunulmaya başlanmamışsa alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. ESA GLOBAL’in Alıcı için işlemlere başlaması halinde hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez. ESA GLOBAL başarı garantisi vermediğini, sonucun başarılı olup olmama ihtimalinin kişinin kendi özelliklerine göre yurt dışındaki otoritelerce verileceği için bundan sorumlu olmadığını, sadece Alıcı’nın başvuru işlemlerini yaptığını ve sadece başvurunun ESA GLOBAL’den kaynaklanan sebeplerle usulünce yapılmaması durumunda sorumlu olabileceğini taahhüt
  etmiştir.
 • Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, ESA GLOBAL bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
 • Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, ESA GLOBAL’in hizmeti yerine getirme yükümlülüğü sona erer. Eğer hizmet sağlandıktan sonra Alıcı bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse ESA GLOBAL’ın sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.
 • ESA GLOBAL’in öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.