Kullanım Koşulları

KULLANIM SÖZLEŞMESİ

İşbu Kullanım Sözleşmesi ( Bundan böyle  “Sözleşme” olarak anılacaktır. )  merkezi Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi A Blok 11/520 Şişli/İstanbul adresinde bulunan ESA GLOBAL A.Ş. ve web sayfası (Bundan böyle  “ESA GLOBAL” olarak anılacaktır. ) ile Şirket’in sağladığı hizmetlerden yararlanan müşteri (Bundan böyle “Müşteri” veya “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasındadır. ESA GLOBAL’in veya ESA GLOBAL web sayfası’nın sağladığı hizmetleri kullanmakla işbu kullanım sözleşmesine taraf olursunuz. Bağlı olduğunuz yasalara göre sözleşme imzalama hakkına, yetkisine ve hukuki ehliyetine sahip ve 18 yaşın üzerinde olduğunuzu, bu sözleşmeyi okuduğunuzu, anladığınızı ve sözleşmede yazan şartlarla bağlı olduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.  İşbu Sözleşme taraflara sözleşme konusu web sayfası ile ilgili hak ve yükümlülükler yükler ve taraflar işbu sözleşmeyi kabul ettiklerinde bahsi geçen hak ve yükümlülükleri eksiksiz, doğru, zamanında, sözleşmede talep edilen şartlar dâhilinde yerine getireceklerini beyan ederler.

1. SORUMLULUKLAR

1.1.  Bu web sayfası üzerinde her tür kullanım ve tasarruf yetkisi ESA GLOBAL’e aittir.

1.2. ESA GLOBAL, sözleşme şartları da dahil olmak üzere, web sayfası ve web sayfasının uzantılarında mevcut her tür koşulu ve bilgiyi önceden herhangi bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme hakkını saklı tutar.

1.3. ESA GLOBAL, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

1.4. Kullanıcı, web sayfasının kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve 3. kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder.

1.5. Kullanıcı, web sayfası içindeki faaliyetlerinde, web sayfasının herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. Kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda ESA GLOBAL yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

2. KAYIT İŞLEMLERİ VE KULLANICININ SORUMLULUKLARI

2.1. Kayıt sırasında ESA GLOBAL’ e vermiş olduğunuz veri, metin, kimlik bilgieri, iletişim bilgileri, fotoğraf, grafik vb. den oluşur. Bilgilerinizin sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir, ESA GLOBAL bilgilerin online dağıtımında rol oynar. ESA GLOBAL’e veya diğer kullanıcılara herhangi bir zarar veya yük getirdiğine inanıldığı takdirde kullanıcı bilgilerinizi tamamen veya kısmen yayından kaldırabilir. Web sayfasına bırakılan bilgileriniz diğer kullanıcıların kullanımına kısmen ya da tamamen açılabilir, referans gösterilebilir.
2.2. Kayıt Şartları: ESA GLOBAL’a kaydolmanız halinde kayıt formunu doldururken şahsınız ve firmanız hakkında doğru, kesin, güncel bilgiler vereceğinizi, üye bilgilerinizi doğru ve güncel tutacağınızı kabul etmiş olursunuz ESA GLOBAL bilgilerinizin eksik/yanlış olduğunu tespit ederse kaydınızı silebilir. Eğer bir firmayı/kurumu temsilen üye oluyorsanız bu metin, temsil ettiğiniz firma/kurumu da bağlamaktadır.
2.3. Kullanıcı, ESA GLOBAL tarafından verilen danışmanlık içeriklerinin kopyalanmaması, hiçbir şekilde çoğaltılmaması, web sayfasının veya üçüncü bir tarafın hiçbir tescil hakkı, teklif hakkı vb haklarının çiğnenmemesi ilkelerini kabul etmiştir.

2.4. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde bu Sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir. Kullanıcı, ESA GLOBAL ve üçüncü taraf web sayfalarındaki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden ESA GLOBAL sorumlu tutulamaz.

3. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

3.1. ESA GLOBAL’in Kullanıcı’ya sunduğu içerikler, eğitimler, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları ESA GLOBAL’e ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. ESA GLOBAL’in ücretli veya ücretsiz bir şekilde ziyaret edilmesi veya ESA GLOBAL’daki hizmetlerden yararlanılması kullanıcıya söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.
3.2. ESA GLOBAL’in web sayfasında yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz, bütünü veya bir kısmı diğer web sayfalarında izinsiz olarak kullanılamaz. Portalda paylaşılan içerikler hiçbir şekilde gerek internet, gerek sosyal medya gerekse de diğer yollarla ESA GLOBAL’in izni olmaksızın kullanılamaz. Kullanılması halinde ESA GLOBAL’in hukuki yollara başvuru hakları ve fikri haklarda kabul edilen 3 katına kadar maddi tazminatı isteme hakkı saklıdır.

4. GARANTİ VERMEME

İşbu sözleşme maddesi, kanunun uygulanabileceği azami ölçüde geçerli olacaktır. ESA GLOBAL tarafından sunulan hizmetler “olduğu gibi” veya “mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dâhil) açık veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır.

5. SÖZLEŞMENİN BÜTÜNLÜĞÜ VE UYGULANABİLİRLİK

İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam edecektir.

6. SÖZLEŞMEDE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER

ESA GLOBAL dilediği zaman web sayfasında sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler web sayfasında yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır.

7. TEBLİGAT

İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, ESA GLOBAL’ in bilinen e-posta adresi ve Kullanıcı’nın üyelik formunda belirttiği e-posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

8. DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Taraflar’ın defter, kayıt ve belgeleri, eposta, web sayfası içerisindeki mesajlaşma, sms ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

9. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.