Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR VE TANIMLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmiştir.

A.______________________; (bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)

B. ESA GLOBAL A.Ş. (bundan sonra “ESA GLOBAL /Hizmet Sağlayıcı/SAĞLAYICI” olarak anılacaktır)

ALICI
Adı, Soyadı, Ünvanı .
Adres: .
Telefon:  
SAĞLAYICI
Ticaret Unvanı: . ESA GLOBAL A.Ş.
Mersis No : .
Adres : . Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sk. Çelik İş Merkezi A Blok 11/520 Şişli/İstanbul
Telefon : . 0212-998-38-38
E-Posta : . info@gocmenvizesi.com

İşbu Sözleşme’yi kabul etmekle ALICI, Sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder. Yukarıda bilgileri verilen ALICI ve SAĞLAYICI birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

Site: ALICI’nın ve diğer üyelerin, SAĞLAYICI tarafından satışa sunulan hizmetlerin belirlenen satış bedeli üzerinden satın alınmasına imkan veren, SAĞLAYICI’ya ait gocmenvizesi.com alan adını ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitelerini ifade eder.

SAĞLAYICI: ESA GLOBAL, bedeli karşılığında uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerin satımını yapan tüzel kişidir.

ALICI: İşbu Sözleşmedeki şartları ve sitedeki kural ve yasakları kabul ederek, SAĞLAYICI’nın uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla sunduğu hizmetlerden bir veya birden fazlasından bedeli karşılığında faydalanan, SAĞLAYICI’nın ön gördüğü her türlü yöntem ve tekniği kullanarak uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla yasal mevzuata uygun olarak sunduğu hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişilerdir. Green Card Danışmanlığı: SAĞLAYICI’nın ALICI’ya bedel karşılığında sunmuş olduğu her yıl gerçekleştirilen Greencard Göçmen Vizesi ile ilgili tek seferlik başvuru sürecinin takip edilmesi ve konu ile ilgili verilen danışmanlık hizmetidir.

SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI

ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

SÖZLEŞME KONUSU HİZMET, FİYAT, ÖDEME BİLGİLERİ

Hizmetler Fiyat İndirim Tutar
Green Card Danışmanlığı 219 TL_____ ________ _______

(Bu tablonun e-ticaret yazılımını yapan kişi tarafından yerleştirilmesi gerekmektedir.)

Ödeme (Tahsilat) Bilgileri;

Ödeme Şekli-Aracı: ____________

Toplam Tutar: ____________

SÖZLEŞME KONUSU HİZMETLERİN TESLİMATI VE FATURA BİLGİLERİ

İşbu Sözleşme, ALICI tarafından web sitesi’nde açık irade beyanı ile tıklanarak onaylanmış ve yürürlüğe girmiştir.

HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ ve İADESİ

CAYMA HAKKI

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan Hizmetin çeşitli sebeplerle sağlanamaması veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir:

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

29188 sayılı ve 27/11/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Madde 15 uyarınca aşağıdaki hallerde ALICI cayma hakkını kullanamaz.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

DİĞER HÜKÜMLER

MÜCBİR SEBEPLER

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SAĞLAYICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve çıkan ihtilaflarda Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme’den doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

SAĞLAYICI

HAKKIMIZDA

ESA GLOBAL A.Ş

Adres: Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak No:11 Kat:3 / 12 Şişli – Mecidiyeköy / İSTANBUL