İptal, İade Ve Cayma Hakkı Hakkında Bilgilendirme

1- GENEL BİLGİLENDİRME

 

2- CAYMA HAKKI

 

 

 

 

 

 

3- İPTAL VE İADE

  • Satın alınan hizmet/ürün, eksiksiz ve önceden belirtilen niteliklere uygun olarak sunulmaktadır. Hizmetin satın alınmasıyla ifa süreci başlamış olacaktır. Bu kapsamda  hizmet ancak sunulmaya başlanmamışsa alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir. ESA GLOBAL’in Alıcı için işlemlere başlaması halinde hizmetin sunulmaya başlandığı kabul edilir ve bu kapsamda iptali veya iadesi istenemez. ESA GLOBAL başarı garantisi vermediğini, sonucun başarılı olup olmama ihtimalinin kişinin kendi özelliklerine göre yurt dışındaki otoritelerce verileceği için bundan sorumlu olmadığını, sadece Alıcı’nın başvuru işlemlerini yaptığını ve sadece başvurunun ESA GLOBAL’den kaynaklanan sebeplerle usulünce yapılmaması durumunda sorumlu olabileceğini taahhüt
    etmiştir.
  • Satın alınan hizmetinin sunulmasının imkansızlaşması durumunda, ESA GLOBAL bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde yazılı olarak Alıcı’ya bildirmek zorundadır. 14 (ondört) iş günü içerisinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.
  • Alıcı, satın aldığı hizmetin/ürünün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, ESA GLOBAL’in hizmeti yerine getirme yükümlülüğü sona erer. Eğer hizmet sağlandıktan sonra Alıcı bu işlemleri yetkili veya yetkisiz olarak gerçekleştirdiyse ESA GLOBAL’ın sözleşme konusu bedeli isteme hakkı saklıdır.
  • ESA GLOBAL’in öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve hizmet süresinde sunulamaz ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, hizmetin benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek hizmetin ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 (ondört) iş günü içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 (ondört) iş günü içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın Alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.
HAKKIMIZDA

ESA GLOBAL A.Ş

Adres: Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak No:11 Kat:3 / 12 Şişli – Mecidiyeköy / İSTANBUL