Amerika’daki Eğitim Sistemi

Amerika’daki Eğitim Sistemi

Amerika, eyaletlere bölünerek yönetilen bir ülkedir. Ülkede toplam 50 eyalet bulunmaktadır. Eğitim sistemi de ülkenin yönetim düzenine benzer bir şekildedir.

Amerika’daki Eğitim Sistemi

Yani Amerika’da merkezi ve milli bir eğitim sisteminden bahsedilemez. Her eyaletin eğitim sistemini düzenleyen kurumları vardır ve eğitim, bu kurumların politikaları doğrultusunda verilir. Devlet ve özel okulların dışında ‘evde eğitim’ adı verilen bir sistemle de çocuklara eğitim verilmektedir. Amerikan eğitim sistemine genel hatlarıyla bakacak olursak; eğitimin ezberci metodun aksine öğrencileri araştırmaya ve bilgi edinmeye yöneltecek  prensiplere dayalı olduğunu söyleyebiliriz.

Amerika’da ilk ve orta öğrenim toplamda 12 yıl sürmektedir. Bu 12 senenin bölünmesi (6 yıl ilkokul + 6 yıl lise veya 8 yıl ilkokul + 4 yıl lise gibi) eyaletten eyalete farklılıklar gösterir. İlk ve orta öğrenimden önce öğrencinin başarısına göre değişmekle beraber 1 ila 3 yıl okul öncesi eğitimi verilir.


Şimdi Amerikan eğitim sisteminin biraz detaylarına inelim:

Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitimdeki temel amaç elbette ki çocukların ilk öğrenime hazır olmaları, arkadaşlarıyla topluca vakit geçirebilmeleri, birlikte çalışma yapabilmeleri ve oyun oynamalarını sağlayabilmektir.

Amerika’da bu eğitim kreşlerde, gündüz bakım evlerinde ve anaokullarında verilir.

İlk ve Orta Öğrenim

İlk ve orta öğrenim toplam 12 seneyi bulmaktadır. İlk öğretimde öğrencilere verilen temel bilgilerin yanısıra uygulama becerileri geliştirilir. Orta öğrenimde de aynı amaç güdülür. Matematik, fen gibi temel dersler ortaktır ancak okulun konumuna bağlı olarak mesleki ve teknik eğitim de verilebilir.

Orta öğrenim (lise) den sonra, öğrenciler kısa süreli bir kurstan sonra doğrudan iş hayatına atılabildikleri gibi iki yıllık önlisans bölümlerine, teknik enstitülere, meslek yüksekokullarına veya üniversitelere devam edebilirler


Amerika’da Üniversite Eğitimi

Üniversite eğitimi öğrencilerin tercihlerine ve başarı durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde de olduğu gibi Amerika’da da üniversite eğitimi önlisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere üçe ayrılır. Özellikle lisans ve yüksek lisans için Amerika’daki seçkin üniversitelere dışarıdan oldukça fazla sayıda öğrencinin talebi olmakta ve birçok ‘yabancı’ öğrenci üniversite eğitimlerini Amerika’da almaktadır.
Lisans türüne göre verilen eğitimleri inceleyelim:

1-Ön Lisans

Ön lisans eğitimi 2 sene sürer ve bu eğitim “Community College” veya “Two-Year College” ismindeki okullarda verilir.

2-Lisans

Lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir. Amerika’da öğrencilerin lisans eğitimine kabul edilmeleri için akademik başarılarına, ve girmeleri gereken bazı sınavlardan ( SAT, ACT gibi ) aldıkları puanlara, referans mekuplarına ve ders dışı alanlardaki başarılarına bakılabilmektedir

3-Yüksek Lisans

Amerika’da yüksek lisans 2 yıl sürmektedir. Yüksek lisans programında eğitim gören kişilerden yüksek lisans tezi yazmaları istenir ancak bazı yüksek lisans programlarda tez yerine bitirme sınavı sonucunda yüksek lisans derecesi elde edilebilmektedir


HAKKIMIZDA

ESA GLOBAL A.Ş

Adres: Gülbahar Mahallesi Avni Dilligil Sokak No:11 Kat:3 / 12 Şişli – Mecidiyeköy / İSTANBUL