Kullanım ve Gizlilik Sözleşmesi

gocmenvizesi.com, müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla bazı kişisel bilgilerinizi (isim, yaş, ilgi alanlarınız, e-posta vb.) sizlerden talep etmektedir.

gocmenvizesi.com bilgisayarlarında toplanan bu bilgiler, dönemsel kampanya çalışmaları, müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve e-postanıza iletilmesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında Aya Global Ltd. Şti bünyesinde kullanılmasına ve 3. kişiler ile kişisel bilgilerinizi paylaşmasına onay vermektesiniz; gocmenvizesi.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, söz konusu bilgiler kullanılarak Siz değerli kullanıcılarımız her hangi bir pazarlama faaliyeti için aranabilirsiniz.

gocmenvizesi.com, e-posta adresleri ve üyelik formlarında istediği kişisel bilgilerin haricinde site kullanımı sırasında izlediği, ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz ederek yorumlamaktadır. Kişisel bilgiler içermeyen bu istatistiksel veriler, gocmenvizesi.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak amacıyla gocmenvizesi.com iş ortakları ile paylaşılabilmektedir.
Müşteri bilgileri, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara açıklanabilecektir.
Müşterinin sisteme girdiği tüm bilgilere sadece Müşteri ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece Müşteri değiştirebilmektedir. Bir başkasının bu bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

Ödeme sayfasında yada müşteri temsilcimiz tarafından istenen kredi kartı bilgileriniz, siteden yada telefon aracılığıyla alışveriş yapan siz değerli müşterilerimizin güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde gocmenvizesi.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin gocmenvizesi.com ara yüzü üzerinden banka, bilgisayarınız ,Telefon , Tablet ve Mobil Oparetörünüz arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

gocmenvizesi.com VE AYA GLOBAL LİMİTED ŞİRKETİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜKLERİ

gocmenvizesi.com AYA GLOBAL LİMİTED ŞİRKETİ’nin Markasıdır, web sitesi kullanıcısı sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kabul ve taahhüt eder.

gocmenvizesi.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, mevzuata uyum sağlamak için, teknik veya çeşitli ihtiyaçlardan dolayı işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. gocmenvizesi.com’nun her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. gocmenvizesi.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, gocmenvizesi.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve gocmenvizesi.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır. Değişiklikleri kabul etmeyen üyeler gocmenvizesi.com üyelik sözleşmesini sonlandırdıklarını yazılı olarakinfo@gocmenvizesi.com’ye mail atarak gocmenvizesi.com’a bildirebilirler.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri gocmenvizesi.com sitesine göndermiş olan müşteri ve kullanıcı, herhangi bir bildirim yapılmaksızın gocmenvizesi.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

gocmenvizesi.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri çeşitli pazarlama faaliyetleri ve aşağıda sayılan nedenler ile kullanma hakkına sahiptir.

Üye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine gocmenvizesi.com, gocmenvizesi.com’ya ait olan ve/veya gocmenvizesi.com’nun iştiraki olduğu ve/veya gocmenvizesi.com’un iştiraki olan ve/veya gocmenvizesi.com’un bağlı olduğu Gruba bağlı şirketler ve/veya Gruba bağlı şirketlerin iştiraki olan şirketler, gocmenvizesi.com’un tedarikçileri ve/veya gocmenvizesi.com’un ticari ilişkisi olan şirketler tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Üye/Kullanıcı, gocmenvizesi.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Üye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti, numune ürün, katalog, reklam materyali gönderebileceğini kabul etmiştir. gocmenvizesi.com’un veyagocmenvizesi.com alan adının veya gocmenvizesi.com markasının devir edilmesi halinde bu iznin gocmenvizesi.com’u veya alan adını veya markayı devir alan kişiler için de geçerli olacağını Üye/Kullanıcı kabul etmektedir.

gocmenvizesi.com’un aşağıdaki belirtilen kişisel bilgilerinizi toplayabileceğini, işleyebileceğini ve saklayabileceğini kabul etmektesiniz;

Elektronik posta adresi, adres/iletişim bilgileri, kimlik numarası, finansal bilgiler; Sitedeki faaliyetlerinize istinaden, gerçekleşen işlemlere ilişkin bilgiler; Kargo, fatura bilgileri veya bir ürünü satın almak veya kargo etmek için sağlamış olan diğer bilgiler; Site üzerinden yapılan yazışmalar, geri bildirimler ve gocmenvizesi.com’a gönderilen mesajlar; bilgisayar/donanım ve bağlantı bilgileri, sayfa görüntüleme istatistikleri, sayfaya gelen ve gidilen trafik bilgileri, ad data/reklam yayınları ile ilgili veriler, IP adresleri ve standart web log bilgisi/standart web günlüğü bilgileri dahil, Siteyi ziyaret etmenizden, gocmenvizesi.com hizmetlerini kullanmanızdan, içerik ve reklamlarımız ile etkileşiminizden doğan diğer bilgiler; Demografik ve navigasyon verileri gibi diğer şirketlerden alınan bilgiler; Üçüncü kişilerden sağlanan ek bilgiler.

gocmenvizesi.com toplamış olduğu verileri aşağıdaki amaçlarla kullanabilir ve 3. Kişilerle paylaşabilir. Satış süreçlerinin sorunsuz işlemesi için kullanıcı desteğini ve hizmetleri sağlamak; Uyuşmazlıkları ve Sitedeki sorunları çözümlemek; kanuna aykırı faaliyetleri önlemek, bulmak ve araştırmak ve gocmenvizesi.com Kullanıcı Sözleşmesi’ni uygulamak; Hizmetleri, içerikleri ve tanıtımlarımızı kişiselleştirmek, ölçmek ve geliştirmek; gocmenvizesi.com ve gocmenvizesi.com’ya ait olan ve/veya gocmenvizesi.com’nun iştiraki olduğu ve/veya gocmenvizesi.com’un iştiraki olan ve/veya gocmenvizesi.com’un bağlı olduğu Gruba bağlı şirketler ve/veya Gruba bağlı şirketlerin iştiraki olan şirketler, gocmenvizesi.com’un tedarikçileri ve/veya gocmenvizesi.com’un ticari ilişkisi olan şirketler ile hedeflenen pazarlama, hizmet güncelleştirilmeleri ve promosyon teklifleri ile ilgili iletişim kanalları çerçevesinde sizlere bilgiler vermek; işbu sözleşmede tanımlandığı üzere Elektronik posta ile pazarlama amaçlı tanıtımlar göndermek; Bilgileri doğruluğunu teyit etmek amacıyla karşılaştırmak ve bu bilgileri üçüncü kişiler ile doğrulamak. Çeşitli hizmet veya pazarlama faaliyetleri kapsamında yapılabilecek herhangi bir faaliyet için kullanmak.

gocmenvizesi.com’un aşağıda belirtilen 3. kişiler ile kişisel bilgilerinizi paylaşmasına onay vermektesiniz;

Sözleşmeler çerçevesinde gocmenvizesi.com’un ticari faaliyetlerinin yürütülmesine yardım eden hizmet sağlayıcıları, gocmenvizesi.com’ya ait olan ve/veya gocmenvizesi.com’un iştiraki olduğu ve/veya gocmenvizesi.com’un iştiraki olan ve/veya gocmenvizesi.com’un bağlı olduğu Gruba bağlı şirketler ve/veya Gruba bağlı şirketlerin iştiraki olan şirketler, gocmenvizesi.com’un tedarikçileri ve/veya gocmenvizesi.com’un ticari ilişkisi olan şirketler ile; gocmenvizesi.com’un, sizin veya başkaca gocmenvizesi.com kullanıcılarının hukuki ve cezai sorumluluğuna yol açabilecek bir soruşturma, yasadışı faaliyet veya başkaca faaliyetler ile ilgili bilgi talebinde bulunan adli kurumlar veya diğer devlet kurumları veya üçüncü kişiler ile ve gocmenvizesi.com’yu, alan adını veya markasını devralmayı veya gocmenvizesi.com ile birleşmeyi düşünen diğer kişiler veya ticari kuruluşlar.

Üye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, gocmenvizesi.com’ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. gocmenvizesi.com, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip gocmenvizesi.com 3 gün içerisinde, bu talebin gereğini yerine getirecektir. Diğer internet sitelerinden veya bu sözleşme kapsamında verilen izne bağlı olarak 3. Kişilerden gelen maillerde vazgeçmek için diğer internet sitelerinde tanımlanan veya bu 3. Kişilerce tanımlanan yol izlenmelidir.

Üye/kullanıcı, gocmenvizesi.com’da kendileri hakkında hangi bilgilerin saklanmış olduğunu öğrenmek için ücretsiz olarak yazılı bilgi talep edebilirler. Olası düzeltmeler, engellemeler veya bilgilerin silinmesi hakkındaki talepleriniz – yasaların öngördüğü ölçüde – derhal işleme alınmaktadır. Bilgilerin korunması ve güvenliği hakkında gocmenvizesi.com’ya sormak istediğiniz başka sorular olursa, her zaman info@gocmenvizesi.com e-posta adresimizi kullanarak bize ulaşabilirsiniz.