amerikda-yuksek-lisans

Amerika’daki Eğitim Sistemi

Amerika, eyaletlere bölünerek yönetilen bir ülkedir. Ülkede toplam 50 eyalet bulunmaktadır. Eğitim sistemi de ülkenin yönetim düzenine benzer bir şekildedir. Yani Amerika’da merkezi ve milli bir eğitim sisteminden bahsedilemez. Her eyaletin eğitim sistemini düzenleyen kurumları vardır ve eğitim, bu kurumların politikaları doğrultusunda verilir. Devlet ve özel okulların dışında ‘evde eğitim’ adı verilen bir sistemle de çocuklara eğitim verilmektedir. Amerikan eğitim sistemine genel hatlarıyla bakacak olursak; eğitimin ezberci metodun aksine öğrencileri araştırmaya ve bilgi edinmeye yöneltecek  prensiplere dayalı olduğunu söyleyebiliriz.

Amerika’da ilk ve orta öğrenim toplamda 12 yıl sürmektedir. Bu 12 senenin bölünmesi (6 yıl ilkokul + 6 yıl lise veya 8 yıl ilkokul + 4 yıl lise gibi) eyaletten eyalete farklılıklar gösterir. İlk ve orta öğrenimden önce öğrencinin başarısına göre değişmekle beraber 1 ila 3 yıl okul öncesi eğitimi verilir.


Şimdi Amerikan eğitim sisteminin biraz detaylarına inelim:

Okul Öncesi Eğitim

Okul öncesi eğitimdeki temel amaç elbette ki çocukların ilk öğrenime hazır olmaları, arkadaşlarıyla topluca vakit geçirebilmeleri, birlikte çalışma yapabilmeleri ve oyun oynamalarını sağlayabilmektir.

Amerika’da bu eğitim kreşlerde, gündüz bakım evlerinde ve anaokullarında verilir.

İlk ve Orta Öğrenim

İlk ve orta öğrenim toplam 12 seneyi bulmaktadır. İlk öğretimde öğrencilere verilen temel bilgilerin yanısıra uygulama becerileri geliştirilir. Orta öğrenimde de aynı amaç güdülür. Matematik, fen gibi temel dersler ortaktır ancak okulun konumuna bağlı olarak mesleki ve teknik eğitim de verilebilir.

Orta öğrenim (lise) den sonra, öğrenciler kısa süreli bir kurstan sonra doğrudan iş hayatına atılabildikleri gibi iki yıllık önlisans bölümlerine, teknik enstitülere, meslek yüksekokullarına veya üniversitelere devam edebilirler

 


Amerika’da Üniversite Eğitimi

Üniversite eğitimi öğrencilerin tercihlerine ve başarı durumlarına göre farklılık gösterebilmektedir. Ülkemizde de olduğu gibi Amerika’da da üniversite eğitimi önlisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere üçe ayrılır. Özellikle lisans ve yüksek lisans için Amerika’daki seçkin üniversitelere dışarıdan oldukça fazla sayıda öğrencinin talebi olmakta ve birçok ‘yabancı’ öğrenci üniversite eğitimlerini Amerika’da almaktadır.
Lisans türüne göre verilen eğitimleri inceleyelim:

1-Ön Lisans

Ön lisans eğitimi 2 sene sürer ve bu eğitim “Community College” veya “Two-Year College” ismindeki okullarda verilir.

2-Lisans

Lisans eğitimi 4 yıl sürmektedir. Amerika’da öğrencilerin lisans eğitimine kabul edilmeleri için akademik başarılarına, ve girmeleri gereken bazı sınavlardan ( SAT, ACT gibi ) aldıkları puanlara , referans mekuplarına ve ders dışı alanlardaki başarılarına bakılabilmektedir

3-Yüksek Lisans

Amerika’da yüksek lisans 2 yıl sürmektedir. Yüksek lisans programında eğitim gören kişilerden yüksek lisans tezi yazmaları istenir ancak bazı yüksek lisans programlarda tez yerine bitirme sınavı sonucunda yüksek lisans derecesi elde edilebilmektedir

 

 

huntsville-washington-minneapolis-seattle

Amerika’daki En Yaşanılabilir Şehirler

Amerika’da yayın yapan U.S. News & World Report dergisinin 2018 yılı araştırmalarına göre ABD’de huzurlu ve eğlenceli bir hayat yaşamanız açısından yerleşebileceğiniz en yaşanılabilir şehirler listesi yayınlandı.

Bu liste hazırlanırken aşağıdaki faktörler göz önüne alındı:

 • Yaşanılan kentte iş bulma şansınız
 • Yaşam kalitesi
 • Suç oranları
 • Eğitim ve gıda fiyatları
 • Kira giderleri
 • Satılık ev fiyatları
 • İşsizlik oranları
 • Şehir içi ulaşım

Bu kriterlerler baz alınarak hazırlanan; Amerika’nın En Yaşanılası 10 şehri:

1. Austin, Texas

2. Colorado Springs, Colorado

3. Denver, Colorado

4. Des Moines, Lowa

5. Fayetteville, Arkansas

6. Portland, Oregon

7. Huntsville, Alabama


8. Washington, D.C.


9. Minneapolis, Minnesota


10. Seattle, Washington

amerikan

Amerikan Vatandaşı Olmanın Avantajları

ABD’de yaşamak, günümüzde birçok ailenin çocuklarının kariyeri için planladığı,kurdukları hayallerden biridir. Sağlanılan avantajlar ve sahip olunan haklar sayesinde Amerika’da gerçek anlamda bir ABD vatandaşından ayırt edilmeksizin yaşamınızı sürdürmek mümkün.

Eğitim hayatından iş hayatına kadar sahip olacağınız fırsatlar, hedeflerinize normalden daha hızlı bir sürede ulaşmanıza da imkan sağlayabiliyor. Ayrıca bu hayalin gerçeklemesi, yani bir ABD Vatandaşı olmanız, hayata ve geleceğe dair daha elverişli planlar yapmanıza, ve bu planları gerçekleştirmenize yönelik sahip olduğunuz özgüvenizi de gözle görülür derecede attırmaktadır. Gelin bu avantajları bazı maddeler ile daha detaylıca inceleyelim;

 • ABD siyasi seçimlerinde oy kullanabilirsiniz,
 • ABD pasaportu edinip, onunla seyahat edebilirsiniz,
 • Tanıdıklarınızı, yakınlarınızı ABD’ye yasal göçmen statüsünde daha daha kolay gelmelerini sağlayabilirsiniz,
 • ABD Hükümetinde(devlette) çalışma iznine sahip olabilirsiniz,
 • ABD’den sınır dışı edilme gibi bir durumunuz olmaz,
 • ABD haricinde bir ülkede yaşıyor olsanız bile ABD’ye yasal olarak girme iznine sahip olabilirsiniz,
 • Yurt dışında çocuğunuzun olması durumunda, onlarında ABD vatandaşı olmalarını sağlayabilirsiniz,
 • ABD’de yaşayan ve yeşil kart sahibi olan çocuğunuzun kolaylıkla ABD vatandaşı olmasını sağlayabilirsiniz.
 • Eğitim alanında öğrencilere verilen burslardan,  düşük gelirli ailelere sağlanan yardımlardan yararlanabilirsiniz,
 • ABD de emekli olduktan sonra başka ülkede yaşamaya başlasanız bile emekli maaşınızı almaya devam edebilirsiniz.

Görüldüğü üzere ABD Vatandaşlığı sonrasında burada listelenen ve listelenmemiş olan bir çok avantaja otomatik olarak sahip olmuş oluyorsunuz. Elbette bunların dışında ABD vatandaşı olmanın sorumlulukları da mevcut. Mesela;

• Çağrıldınız zaman mahkemelerde jüri görevini yerine getirmek,

• ABD için sadakat yemini etmek,

• ABD yasalarını ve anayasasını savunup desteklemek,

• Yine aynı şekilde çağrıldığınız vakit ABD’de askere gitmek.

Gibi bazı hususlara dair bir takım sözler vermeniz gerekebilir.